بانک مشاغل ایران

بیجابز

تصفیه آب صنعتی

توضیحات

 تصفیه آب صنعتی در صنایع مختلفی همچون آشامیدنی، کشاورزی، دارویی، لبنی، غذایی و معادن به کار برده می شود و هدف اصلی آن کاهش شوری، املاح، آلودگی و سایر عوامل از آب می باشد. 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------