پنل وایبر ونلگرام واینساگرام وپنل ارسال ایمیل

آدرس صفحه : www.bjobs.ir/job/irwebshop.ir
آگهی - تبلیغ
شماره تماس : 09307574021
آخرین به روزرسانی : 1394/05/24
استان : تهران
صنف : رایانه و اینترنت
نام مدیر :
وب سایت : www.irwebshop.ir
تعداد بازدید : 473
آدرس  : تهران شرکت طراحان دنیای سه بعدی

 

 

پنل برنزی

پنل نقره ای

پنل طلایی

پنل الماس

امکانات

ردیف

http://ippanel.com/panel/images/perms.b.png

http://ippanel.com/panel/images/perms.a.png

http://ippanel.com/panel/images/perms.p.png

http://ippanel.com/panel/images/perms.s.png

سطح دسترسی

1

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی

2

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایل Excel

3

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

ارسال پیامک از دفترچه تلفن

4

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین

5

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف

6

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی

7

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها

8

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده)

9

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص

10

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

yes تعرفه پنل های کاربری سامانه

امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها

11