نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی شایگان سیستم

نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی شایگان سیستم

توضیحات

 

نرم افزاری پارامتریک برای محاسبه و پرداخت دستمزد کارکنان

نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی محصول شرکت شایگان سیستم می‌باشد و دارای امکانات زیر می باشد:

·         نگهداری اطلاعات کامل پرسنل

·         عملیات پرداخت حقوق و دستمزد

·         ارتباط با دستگاه‌های کارت ساعت‌زنی

·         مدیریت پس انداز و وام

·         جداول مالیاتی

·         انواع گزارشات

·         قابلیت اتصال به برنامه حسابداری (حسابگر)

نگهداری اطلاعات پرسنل و انجام عملیات اداری و پرسنلی

·         نگهداری اطلاعات کامل پرسنل از جمله اطلاعات فردی و شغلی با تعدادکدینگ مورد نظر کاربر همراه با ذخیره سوابق پرسنل از جمله پایه حقوق و مزایا، مرخصی، وام، سنوات، پس انداز، مساعده و ... .

·         نگه داری اطلاعات درجریان پرسنل شامل ماموریت‌ها، مرخصی‌ها، تشویق‌ها و توبیخ‌ها، هدایای نقدی و غیرنقدی، اطلاعات درمانی و به همراه اطلاعات تکمیلی هر کدام شامل تاریخ و مدت ماموریت، محل ماموریت، وسیله نقلیه، مبلغ نشویق، توبیخ و

·         طراحی فرم‌های کارگزینی و اداری از جمله: اطلاعات احکام، مرخصی، ماموریت، تشویق، توبیخ و … .

·         نگهداری و گزارش‌گیری سوابق پرسنلی مانند: سوابق تحصیلی، آموزشی، استخدامی، احکام قبلی و فعلی و همچنین امکان محاسبه و گزارش‌گیری برگه تسویه حساب کارکنان.

·         قابلیت اجرای طبقه بندی مشاغل و تغییر در وضعیت پرداختی کارکنان طبق فرمول‌های سالیانه و سیستم رتبه و پایه.

عملیات پرداخت حقوق و دستمزد

·         تهیه فیش‌های حقوقی ماهیانه هر پرسنل براساس فرم تدوین شده با فرمت دلخواه موسسه و یا فرم استاندارد

·         تهیه لیست بیمه، مالیات و حقوق پرسنل براساس فرم‌های سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هر فرم دلخواه تعریف شده

·         تهیه فایل ماهانه لیست حقوق جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی

·         امکان تهیه فایل پرداخت حقوق ماهانه کارکنان از طریق بانک‌ها

·         تهیه لیست حقوقی و لیست مزایا براساس شماره پرسنل، مرکز هزینه، محل پرداخت و قسمت

·         پردازش اطلاعات انواع پس انداز و وام به همراه اطلاعات دقیق تعداد اقساط و مبلغ هر قسط و تعداد و مبلغ اقساط مانده برای هر یک از وام‌ها و پس‌اندازها و تهیه گزارش وضعیت پس اندازها و وام

·         تهیه لیست خالص پرداخت‌های ماهانه، انباشته حقوق و مجموع دریافت‌ها از ابتدای سال

·         لیست بن کالای اساسی (مبلغ بن و تاریخ دریافت آن‌ها)

·         ذخیره سنوات خدمت پرسنل

·         امکان تعریف فرمت دلخواه صدور اسناد حسابداری و آرتیکل‌های آن توسط کاربر

·         امکان محاسبه عیدی و پیش‌پرداخت عیدی با توجه به تعداد روز کارکرد در طول سال و همچنین امکان تعیین نحوه محاسبه عیدی با استفاده از پارامترهای متعدد شامل ضریب عیدی، سقف عیدی، نوع بیمه و مالیات، محاسبه کسر کار، استراحت، غیبت و

امکانات اصلاحی برنامه و گزارشات

·         تعریف و تغییر ضرایب حقوق و دستمزد و پارامترهای موسسه مانند محل کار، مرکز هزینه، قسمت، رده سازمانی، محل پرداخت، مدرک تحصیلی، مزایا، اضافات سایر و کسورات سایر، اضافه کاری، نوبت‌کاری و شب‌کاری، ناهاری، حق اولاد، مسکن و خواروبار، بیمه، جدول مالیاتی، عیدی و ... .

·         امکان کنترل تخصیص یا عدم تخصیص مساعده، محاسبه و اصلاح اطلاعات عیدی بصورت دسته‌بندی شده (بر اساس محل و شماره پرسنل).

·         کنترل کسر یا عدم کسر قسط وام و دریافت و پرداخت اقساط تعاونی‌ها.

·         امکان انجام محاسبات مجــدد برای ماه‌های گذشته.

·         متعادل‌کردن مالیات‌های پرداختی در پایان هر ماه یا هر سال.

·         امکان ورود اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل، مساعده، اضافه کار، مزایا، کسورات و اضافات سایر به صورت دسته‌ای و جدولی برای گروه خاص و یا کل پرسنل.

·         وجود گزارشات متنوع پرسنلی و حقوق و دستمزد در برنامه.

·         تعریف و تهیه گزارش بصورت کاملا پارامتریک.

·         امکان طراحی تمامی گزارشات و فرم‌های نرم‌افزار از جمله فرم فیش حقوق، لیست مالیات، لیست بیمه و   توسط کاربر.

امنیت و سایر امکانات

·         وجود رمزهای ورود و سطوح دسترسی به اطلاعات.

·         تهیه پشتیبان از اطلاعات به صورت دستی بر روی هارد دیسکت، فلش به صورت فشرده و غیر فشرده.

·         استفاده از برنامه فقط با وجود قفل سخت افزاری.

·         پشتیبانی اتوماتیک اطلاعات به صورت روزانه.

·         زمان‌بندی کردن پشتیبانی اطلاعات.

·         تعیین کاربران مختلف. تخصیص نام کاربری و رمز ورود آن‌ها.

·         تعیین گروه‌های امنیتی.

·         تخصیص دسترسی به کاربران ( قسمت های مختلف برنامه، حساب‌ها، کالاها، انبارها).

·         امکان ایجاد شرکت‌های مختلف روی یک کامپیوتر به صورت کاملا مستقل.

·         ثبت تغییرات مربوط به عملیات نرم‌افزار توسط کاربران.

·         امکان ارتباط با انواع دستگاه‌های کارت ساعت‌زنی.

 

توضیحات

 

نرم افزاری پارامتریک برای محاسبه و پرداخت دستمزد کارکنان

نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی محصول شرکت شایگان سیستم می‌باشد و دارای امکانات زیر می باشد:

·         نگهداری اطلاعات کامل پرسنل

·         عملیات پرداخت حقوق و دستمزد

·         ارتباط با دستگاه‌های کارت ساعت‌زنی

·         مدیریت پس انداز و وام

·         جداول مالیاتی

·         انواع گزارشات

·         قابلیت اتصال به برنامه حسابداری (حسابگر)

نگهداری اطلاعات پرسنل و انجام عملیات اداری و پرسنلی

·         نگهداری اطلاعات کامل پرسنل از جمله اطلاعات فردی و شغلی با تعدادکدینگ مورد نظر کاربر همراه با ذخیره سوابق پرسنل از جمله پایه حقوق و مزایا، مرخصی، وام، سنوات، پس انداز، مساعده و ... .

·         نگه داری اطلاعات درجریان پرسنل شامل ماموریت‌ها، مرخصی‌ها، تشویق‌ها و توبیخ‌ها، هدایای نقدی و غیرنقدی، اطلاعات درمانی و به همراه اطلاعات تکمیلی هر کدام شامل تاریخ و مدت ماموریت، محل ماموریت، وسیله نقلیه، مبلغ نشویق، توبیخ و

·         طراحی فرم‌های کارگزینی و اداری از جمله: اطلاعات احکام، مرخصی، ماموریت، تشویق، توبیخ و … .

·         نگهداری و گزارش‌گیری سوابق پرسنلی مانند: سوابق تحصیلی، آموزشی، استخدامی، احکام قبلی و فعلی و همچنین امکان محاسبه و گزارش‌گیری برگه تسویه حساب کارکنان.

·         قابلیت اجرای طبقه بندی مشاغل و تغییر در وضعیت پرداختی کارکنان طبق فرمول‌های سالیانه و سیستم رتبه و پایه.

عملیات پرداخت حقوق و دستمزد

·         تهیه فیش‌های حقوقی ماهیانه هر پرسنل براساس فرم تدوین شده با فرمت دلخواه موسسه و یا فرم استاندارد

·         تهیه لیست بیمه، مالیات و حقوق پرسنل براساس فرم‌های سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هر فرم دلخواه تعریف شده

·         تهیه فایل ماهانه لیست حقوق جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی

·         امکان تهیه فایل پرداخت حقوق ماهانه کارکنان از طریق بانک‌ها

·         تهیه لیست حقوقی و لیست مزایا براساس شماره پرسنل، مرکز هزینه، محل پرداخت و قسمت

·         پردازش اطلاعات انواع پس انداز و وام به همراه اطلاعات دقیق تعداد اقساط و مبلغ هر قسط و تعداد و مبلغ اقساط مانده برای هر یک از وام‌ها و پس‌اندازها و تهیه گزارش وضعیت پس اندازها و وام

·         تهیه لیست خالص پرداخت‌های ماهانه، انباشته حقوق و مجموع دریافت‌ها از ابتدای سال

·         لیست بن کالای اساسی (مبلغ بن و تاریخ دریافت آن‌ها)

·         ذخیره سنوات خدمت پرسنل

·         امکان تعریف فرمت دلخواه صدور اسناد حسابداری و آرتیکل‌های آن توسط کاربر

·         امکان محاسبه عیدی و پیش‌پرداخت عیدی با توجه به تعداد روز کارکرد در طول سال و همچنین امکان تعیین نحوه محاسبه عیدی با استفاده از پارامترهای متعدد شامل ضریب عیدی، سقف عیدی، نوع بیمه و مالیات، محاسبه کسر کار، استراحت، غیبت و

امکانات اصلاحی برنامه و گزارشات

·         تعریف و تغییر ضرایب حقوق و دستمزد و پارامترهای موسسه مانند محل کار، مرکز هزینه، قسمت، رده سازمانی، محل پرداخت، مدرک تحصیلی، مزایا، اضافات سایر و کسورات سایر، اضافه کاری، نوبت‌کاری و شب‌کاری، ناهاری، حق اولاد، مسکن و خواروبار، بیمه، جدول مالیاتی، عیدی و ... .

·         امکان کنترل تخصیص یا عدم تخصیص مساعده، محاسبه و اصلاح اطلاعات عیدی بصورت دسته‌بندی شده (بر اساس محل و شماره پرسنل).

·         کنترل کسر یا عدم کسر قسط وام و دریافت و پرداخت اقساط تعاونی‌ها.

·         امکان انجام محاسبات مجــدد برای ماه‌های گذشته.

·         متعادل‌کردن مالیات‌های پرداختی در پایان هر ماه یا هر سال.

·         امکان ورود اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل، مساعده، اضافه کار، مزایا، کسورات و اضافات سایر به صورت دسته‌ای و جدولی برای گروه خاص و یا کل پرسنل.

·         وجود گزارشات متنوع پرسنلی و حقوق و دستمزد در برنامه.

·         تعریف و تهیه گزارش بصورت کاملا پارامتریک.

·         امکان طراحی تمامی گزارشات و فرم‌های نرم‌افزار از جمله فرم فیش حقوق، لیست مالیات، لیست بیمه و   توسط کاربر.

امنیت و سایر امکانات

·         وجود رمزهای ورود و سطوح دسترسی به اطلاعات.

·         تهیه پشتیبان از اطلاعات به صورت دستی بر روی هارد دیسکت، فلش به صورت فشرده و غیر فشرده.

·         استفاده از برنامه فقط با وجود قفل سخت افزاری.

·         پشتیبانی اتوماتیک اطلاعات به صورت روزانه.

·         زمان‌بندی کردن پشتیبانی اطلاعات.

·         تعیین کاربران مختلف. تخصیص نام کاربری و رمز ورود آن‌ها.

·         تعیین گروه‌های امنیتی.

·         تخصیص دسترسی به کاربران ( قسمت های مختلف برنامه، حساب‌ها، کالاها، انبارها).

·         امکان ایجاد شرکت‌های مختلف روی یک کامپیوتر به صورت کاملا مستقل.

·         ثبت تغییرات مربوط به عملیات نرم‌افزار توسط کاربران.

·         امکان ارتباط با انواع دستگاه‌های کارت ساعت‌زنی.

 

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …