فروش سرور supermicro

فروش سرور supermicro

فروش سرور supermicro

فروش سرور supermicro

توضیحات

شرکت طراحان شبکه آرکا عضو اتاق بازرگانی ایران و نظام رایانه ای کشور، وارد کننده قطعات سرور برند سوپرمیکرو و با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران عضو نظام صنفی کشور جهت مشاوره و فروش انواع سرور و استوریج آماده خدمات به کلیه ارگانها و سازمانهای خصوصی و دولتی می باشد.

لطفا جهت تماس با کارشناسان فروس از طریق خطوط زیر تماس حاصل فرمائید.

021-88177705 (ده خط)

همچنین جهت مشاوره تلفن از طریق خطوط مشاوره 9099071665 تماس حاصل فرمائید.

توضیحات

شرکت طراحان شبکه آرکا عضو اتاق بازرگانی ایران و نظام رایانه ای کشور، وارد کننده قطعات سرور برند سوپرمیکرو و با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران عضو نظام صنفی کشور جهت مشاوره و فروش انواع سرور و استوریج آماده خدمات به کلیه ارگانها و سازمانهای خصوصی و دولتی می باشد.

لطفا جهت تماس با کارشناسان فروس از طریق خطوط زیر تماس حاصل فرمائید.

021-88177705 (ده خط)

همچنین جهت مشاوره تلفن از طریق خطوط مشاوره 9099071665 تماس حاصل فرمائید.