پیمان مدیریت و طراحی ساختمان

پیمان مدیریت و طراحی ساختمان

پیمان مدیریت و طراحی ساختمان

پیمان مدیریت و طراحی ساختمان

توضیحات

مدیریت پیمان  Management Contractingو یا پیمان مدیریت و طراحی ساختمان یکی از مسئولیت ها و خدمات اصلی شرکت پرناک پیمان می باشد .پرناک پیمان با توجه به وسعت پروژه محوله هزینه را تعیین ، که این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد .در حقیقت  این پیمان به سود هر و طرفین می باشد چون کارفرما هیچ بالاسری (سود) به پیمانکار پرداخت نمی کند و فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود.

خدمات مدیریت پرناک پیمان ساختمان به شرح زیر می باشد:

1.  پیگیری مربوط به بخش های اداری و در صورت نیاز "دریافت جواز ، نظام مهندسی ، بیمه ، انشعابات ، آزمایشگاه "

2.  بررسی نقشه ها توسط متخصصان و همچنین برآورد هزینه مالی ساخت پروژه

3.  تنظیم و عقد قرارداد با پیمانکاران جزء و همچنین تهیه صورت وضعیت کار به تفکیک پیمانکار و ارائه آن به کارفرما

4.  مسئولیت پیگیری خرید مصالح ، حمل و نقل ان به کارگاه و همچنین پیگیری همه موارد کلی تا جزئی

5.  مسئولیت  فرآیندهای توالی اجرا ، برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاه و همچنین مدیریت مالی و به روز نمودن حسابهای طرف قرارداد پروژه همانند پیمانکاران ، فروشندگان مصالح و سازمانها و ادارات و .... می باشد.

6.  مدیریت اجرایی پروژه طبق برنامه زمانبندی و به روز نمودن دوره ای آن

7.  مدیریت ایمنی کارگاه و تنظیم روابط با همسایگان و سازمانها ، پایش مداوم کارگاه ، مدیریت بهداشت و جمع آوری نخاله ها از مسیرهای عمومی

8.  مدیریت کنترل کیفی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای ساختمانی منطبق بر استانداردهای موجود

9.  مستند سازی و تهیه دفترچه مشخصات فنی جهت صدور شناسنامه فنی ملک و ارائه آن طرف قرار داد.

 

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره رایگان با شرکت پرناک پیمان:

۰۹۱۲۵۶۰۷۱۱۹ | ۰۲۶-۳۲۴۰۲۹۲۱  | ۰۲۶۳۲۲۱۰۹۵۷

آدرس پستی پرناک پیمان:

کرج , میدان توحید , ساختمان دهقان , واحد ۱۰

وب سایت پرناک پیمان:

http://parnakpeyman.com

توضیحات

مدیریت پیمان  Management Contractingو یا پیمان مدیریت و طراحی ساختمان یکی از مسئولیت ها و خدمات اصلی شرکت پرناک پیمان می باشد .پرناک پیمان با توجه به وسعت پروژه محوله هزینه را تعیین ، که این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد .در حقیقت  این پیمان به سود هر و طرفین می باشد چون کارفرما هیچ بالاسری (سود) به پیمانکار پرداخت نمی کند و فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود.

خدمات مدیریت پرناک پیمان ساختمان به شرح زیر می باشد:

1.  پیگیری مربوط به بخش های اداری و در صورت نیاز "دریافت جواز ، نظام مهندسی ، بیمه ، انشعابات ، آزمایشگاه "

2.  بررسی نقشه ها توسط متخصصان و همچنین برآورد هزینه مالی ساخت پروژه

3.  تنظیم و عقد قرارداد با پیمانکاران جزء و همچنین تهیه صورت وضعیت کار به تفکیک پیمانکار و ارائه آن به کارفرما

4.  مسئولیت پیگیری خرید مصالح ، حمل و نقل ان به کارگاه و همچنین پیگیری همه موارد کلی تا جزئی

5.  مسئولیت  فرآیندهای توالی اجرا ، برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاه و همچنین مدیریت مالی و به روز نمودن حسابهای طرف قرارداد پروژه همانند پیمانکاران ، فروشندگان مصالح و سازمانها و ادارات و .... می باشد.

6.  مدیریت اجرایی پروژه طبق برنامه زمانبندی و به روز نمودن دوره ای آن

7.  مدیریت ایمنی کارگاه و تنظیم روابط با همسایگان و سازمانها ، پایش مداوم کارگاه ، مدیریت بهداشت و جمع آوری نخاله ها از مسیرهای عمومی

8.  مدیریت کنترل کیفی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای ساختمانی منطبق بر استانداردهای موجود

9.  مستند سازی و تهیه دفترچه مشخصات فنی جهت صدور شناسنامه فنی ملک و ارائه آن طرف قرار داد.

 

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره رایگان با شرکت پرناک پیمان:

۰۹۱۲۵۶۰۷۱۱۹ | ۰۲۶-۳۲۴۰۲۹۲۱  | ۰۲۶۳۲۲۱۰۹۵۷

آدرس پستی پرناک پیمان:

کرج , میدان توحید , ساختمان دهقان , واحد ۱۰

وب سایت پرناک پیمان:

http://parnakpeyman.com

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …