نجم ماشین تولید دستگاه هموژن شیر سرد کن

نجم ماشین تولید دستگاه هموژن شیر سرد کن

نجم ماشین تولید دستگاه هموژن شیر سرد کن

نجم ماشین تولید دستگاه هموژن شیر سرد کن

توضیحات

- طراحی و  تولید دستگاه های هموژنیزه 

-  طراحی و  تولید دستگاه های شیر سرد کن

-  طراحی و  تولید مخازن همزن و میکسر

-  طراحی و  تولید تجهیزات استیل

-  طراحی و  تولید دستگاه های  بسته بندی ، پرکن مایعات اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

-انواع جوشکاری آرگون. آلومینیوم. co2

www.najmmashin.com

09134625545

09134625535

مدیریت : نجم الدین

توضیحات

- طراحی و  تولید دستگاه های هموژنیزه 

-  طراحی و  تولید دستگاه های شیر سرد کن

-  طراحی و  تولید مخازن همزن و میکسر

-  طراحی و  تولید تجهیزات استیل

-  طراحی و  تولید دستگاه های  بسته بندی ، پرکن مایعات اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

-انواع جوشکاری آرگون. آلومینیوم. co2

www.najmmashin.com

09134625545

09134625535

مدیریت : نجم الدین

طراحی و اجرا از سایت سازان