لوله بازکنی و تخلیه چاه (اسنپ لوله)

لوله بازکنی و تخلیه چاه (اسنپ لوله)

لوله بازکنی و تخلیه چاه (اسنپ لوله)

لوله بازکنی و تخلیه چاه (اسنپ لوله)

توضیحات

 اجام کلیه خدمات منزل شما ( لوله بازکنی , لوله کشی , تخلیه چاه , رفع نم و بوی بد , خرده کاری های ساختمانی و ... ) با اعزام سرویسکار کمتر از نیم ساعت در سراسر تهران مطمئن و سریع.

توضیحات

 اجام کلیه خدمات منزل شما ( لوله بازکنی , لوله کشی , تخلیه چاه , رفع نم و بوی بد , خرده کاری های ساختمانی و ... ) با اعزام سرویسکار کمتر از نیم ساعت در سراسر تهران مطمئن و سریع.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …