پیگتیل و پچکورد فیبرنوری

پیگتیل و پچکورد فیبرنوری

پیگتیل و پچکورد فیبرنوری

پیگتیل و پچکورد فیبرنوری

توضیحات

 پخش عمده پیگتیل فیبرنوری با سر کانکتور SC (سارا )در بسته های 12 رنگی 1.5 متری /9 میکرون Easy Strip) Halogen free) با تار فوجیکورا در نوع سینگل مود و مالتی مود .
فروش عمده پیگتیل فیبرنوری FC (فرهاد ) در نوع سینگل مود 3میل 5متری و FC /9میکرون 1.5متری سینگل مود و مالتی مود Easy Strip .
فروش پیگتیل فیبرنوری LC (لیلا ) 1.5 متری Easy Strip در نوع سینگل مود و مالتی مود.
فروش پیگتیل فیبرنوری ST (استیودنت ) 1.5 متری Easy Strip در نوع سینگل مود و مالتی مود.
تولید پیگتیل فیبرنوری در متراژهای خاص با انواع سر کانکتور SC – LS – FC – ST در نوع سینگل مود و مالتی مود .

توضیحات

 پخش عمده پیگتیل فیبرنوری با سر کانکتور SC (سارا )در بسته های 12 رنگی 1.5 متری /9 میکرون Easy Strip) Halogen free) با تار فوجیکورا در نوع سینگل مود و مالتی مود .
فروش عمده پیگتیل فیبرنوری FC (فرهاد ) در نوع سینگل مود 3میل 5متری و FC /9میکرون 1.5متری سینگل مود و مالتی مود Easy Strip .
فروش پیگتیل فیبرنوری LC (لیلا ) 1.5 متری Easy Strip در نوع سینگل مود و مالتی مود.
فروش پیگتیل فیبرنوری ST (استیودنت ) 1.5 متری Easy Strip در نوع سینگل مود و مالتی مود.
تولید پیگتیل فیبرنوری در متراژهای خاص با انواع سر کانکتور SC – LS – FC – ST در نوع سینگل مود و مالتی مود .