آپارتمان65متری واقع در شهرک صنعتی نظرآباد

آپارتمان65متری واقع در شهرک صنعتی نظرآباد

آپارتمان65متری واقع در شهرک صنعتی نظرآباد

توضیحات

آپارتمان65متری واقع در شهرک صنعتی نظرآباد

 

با 25میلیون وام 11ساله

 

تحویلی اسفند92 بر بلوار (مدل پروژه کویریزد)

 

دارای آب.گاز.برق وتلفن ثبت نام شده میباشد ...


متقاضیان با شماره 09193772501رهبر


جهت قبل بازدید یا سوال با بنده هماهنگی نمایند ....باتشکر

 

آدرس:شهرک صنعتی نظرآباد .خانه های مهر بلوک C3....بربلوار طبقه اول واحد8توضیحات

آپارتمان65متری واقع در شهرک صنعتی نظرآباد

 

با 25میلیون وام 11ساله

 

تحویلی اسفند92 بر بلوار (مدل پروژه کویریزد)

 

دارای آب.گاز.برق وتلفن ثبت نام شده میباشد ...


متقاضیان با شماره 09193772501رهبر


جهت قبل بازدید یا سوال با بنده هماهنگی نمایند ....باتشکر

 

آدرس:شهرک صنعتی نظرآباد .خانه های مهر بلوک C3....بربلوار طبقه اول واحد8شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …