بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

کاستیک سودا محصول آراکس شیمی

توضیحات

 آراکس متفاوت ترین برند کاستیک سودا درایران و خاورمیانه با استفاده ا ز تلکنولوژی و نیروی انسانیه فعال اقدام به تولید کاستیک سودا میکند. 

کاستیک سودا نام تجاریه سود پرک است.سودپرک ماده ی مورد استفاده ی بسیاری ار صنایع است که همچنین با نام های  سودسوزاور،سودجامد، سودکاستیک ،سدیم هیدروکسید، چربی گیر صنعتی هم شناخته شده است.  شماره تماس  09120850450

                                                                                                                                                                   

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------