بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

فروش فوق العاده ترازو سه نرده ای اوهاس

توضیحات

 دارای وزنه های جابجا شونده

دارای وزنه های اضافی جهت افزودن بر ظرفیت ترازو

دارای پیچ تنظیم جهت صفر کردن وزن ظرف ( Tare )

دارای ترمز مغناطیسی جهت تثبیت شاهین ترازو

در دو مدل ورنیه دار ( دو نرده ای ) جهت اندازه گیری وزن

بصورت دقیق و سه نرده ای که تنظیم وزن از طریق لغزنده کشویی انجام می شود

دارای ظرفیت 2610 گرم و دقت 0/1 گرم

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------