بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

پرده نمایش ویدئو پروژکتور

توضیحات

 مرکز فروش انواع پرده نمایش ویدئو پروژکتور در تمام ابعاد ( دستی و برقی و پایه دار) 
مدلها وقیمتهای موجود به شرح ذیل است: 
1- پرده نمایش 180 سانت در 180 سانت دستی:125/000 تومان 
2-پرده نمایش 180 در 180 برقی:240/000تومان 
3-پرده نمایش 180 در 180 سه پایه دار:180/000تومان 
4-پرده نمایش 2 متر در 2 متر دستی:175/000 تومان 
5-پرده نمایش 2 متر در 2 متر برقی:250/000تومان 
6-پرده نمایش 2 در 2 سه پایه دار:230/000تومان 
7-پرده نمایش2/5 در 2/5 متر دستی:275/000 تومان 
8-پرده نمایش 2/5 در 2/5 برقی:365/000 تومان 
9-پرده نمایش 2/5 در 2/5 سه پایه دار:340/000تومان 
10-پرده نمایش 3 متر در 3 متر دستی:390/000تومان 
11-پرده نمایش 3در 3 برقی:495/000 تومان 
12- پرده نمایش 3در 4 برقی :1/290/000 تومان 
13-پایه ویدیو پروژکتور سقفی(سایز:تا 65 سانت):35/000تومان 
14-پایه ویدیو پروژکتور سقفی (تا 1 متر):80/000تومان 
ویدئو پروژکتور در تمام برندها موجود میباشد. 
در تهران 2 ساعته و شهرستان نهایت 24ساعت تحویل بگیرید.در صورت نیاز به مراجعه حضوری به میدان امام حسین خ شهید منتظری پلاک 138 فروشگاه گویا فکس مراجعه نمایید.

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------