بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

انجام کلیه امور مالی ، مالیاتی ، اداری و بیمه ای

توضیحات

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی بیمه ای و اداری شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی و پیمانکاری و سایر اشخاص

1. طراحی و راه اندازی سیستم های حسابداری ( مالی . انبار . فروش . تدارکات . خزانه داری . داراییهای ثابت . حقوق و دستمزد )

2. راه اندازی حسابداری صنعتی و طراحی سیستمهای بهای تمام شده

3. تحریر دفاتر قانونی . تهیه و ارسال اظهار نامه های ارزش افزوده ، عملکرد و گزارشهای فصلی ، تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق ، ثبت نام مالیاتی و اخذ گواهی ارزش افزوده . تنظیم لوایح و انجام دفاعیه های مالیاتی در جهت کاهش مبالغ مالیات برابر قانون برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

4. بروز رسانی ، رفع اشکالات و آموزش نیروهای حسابداری

5. انجام حسابرسی داخلی ارائه خدمات حسابرسی داخلی

6. تعریف فرآیندها و دستورالعمل ها و آئین نامه های مناسب جهت بهبود وضعیت اجرا و کنترل هزینه

7. طراحی و ارائه گزارشات مدیریتی ، دوره ای

8. بودجه ریزی

9. تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل آنها

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------