بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

تدریس آمار در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی

توضیحات

تدریس آمار در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی بصورت عمومی و خصوصی

تدریس ریاضی در سطوح پایه و دبیرستان

تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های آماری

کارشناس ارشد آمار ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس و مدرس دانشگاههای پیام نور آزاد و جامع علمی کاربردی

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------