بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

فیلتر سیستم

توضیحات

تهیه و ساخت بک فیلتر های تصفیه دوده کوره ، ذرات معلق و صنایع چوب تهیه و ساخت توری ، وینتوری و کیسه های ایرانی و خارجی ساخت کوره های صنعتی ذوب مواد ، ریختگری ساخت انواع آسیاب ، خردآیش ، بالمیل ، چکشی ساخت انواع جت فن های مکش و اگزوز فن

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------