بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

زنبق بار مهرشهر کرج

توضیحات

حمل ونقل بار واثاثیه منزل با کارگران ورزیده وماشینهای مسقف وپتودار بدون تعطیلی شهری وشهرستان 33215883 --33310407 --026 --09355579072

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------