بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

ثبت امیری

توضیحات

ثبت شرکت
انحلال شرکت
تغییرات
صورتجلسات اعم از مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره

تمدید بازرسین
نقل و انتقال سهام-افزایش و کاهش سهام-افزایش سرمایه شرکت
ورود وخروج سهامداران

انجام خدمات حسابداری به روش دستی یا کامپیوتری ، هزینه ، خرید ، فروش ، درآمد خدمات ، کالا ، صورت وضعیت تایید شده پیمانکاری ، پیش دریافت ، پیش پرداخت ، پیمانکاران دست دوم به روش سازمان امور مالیاتی ، تنظیم اسناد و ثبت در دفاتر قانونی ، تهیه تراز چهارستونی ، تنظیم خلاصه حساب سود و زیان ، اظهارنامه مالیاتی ، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تکمیل فرمهای مربوطه تحویل به سازمان امور مالیاتی

بررسی صورت وضعیت پیمانکاری و کنترل کسورات قانونی از ابتدای قرارداد تا دریافت مفاصاحساب

پیگیری کارهای جاری و ارائه تراز مالی به بانک های طرف حساب جهت صدور ضمانت نامه بانکی

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------