الهام میدانی وکیل پایه یک دادگستری تبریز

الهام میدانی وکیل پایه یک دادگستری تبریز

الهام میدانی وکیل پایه یک دادگستری تبریز

الهام میدانی وکیل پایه یک دادگستری تبریز

توضیحات

 فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیش از بیست سال سابقه وکالت قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ( مشاوره تلفنی با هماهنگی وتعیین وقت)

توضیحات

 فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیش از بیست سال سابقه وکالت قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ( مشاوره تلفنی با هماهنگی وتعیین وقت)