بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

شركت مهندسي بازرگاني صفا انرژي

توضیحات

 خدمات مهندسی برق واتوماسیون صنعتی ،نصب وراه اندازی پروژه وساخت تابلوهای کنترل ،درایو و توزیع برق

خدمات بازرگانی ،تامین و واردات تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی ازمنابع معتبر داخلی وخارجی
نمایندگی رسمی درایو دانفوس دانمارک وVACON فنلاند
 
 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------