بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

ساخت وتعمیرات جرثقیل

توضیحات

اطلس مرکزی

سازنده جرثقیل کفی (پشت کامیونی )

تعمیرات انواع جرثقیل، بالابر خط گرم- سرد با طول بوم از 9 متر تا 32 متر

نصب وینچ هیدرولیک و تغییر سرعت وقدرت

طراحی و ساخت کفی مهندسی ساز همراه با تقویت حرفه ای شاسی

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------