بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

مرکز آموزش فاخر

توضیحات

مرکز آموزش فاخر با مدیریت دکتر علی سعیدی و دکتر احمد مشیدی برگزار کننده دوره های زبان، هنر و طب طبیعی، دوره های رایگان کتابخوانی برای ثبت نام گروهی با رویکرد critical pedagogy با اساتید مجرب و نگهداری همزمان کودک دانشجویانی که کلاس دارند.

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------