بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

دستگاه تشخیص گوهرهای رنگی جم تستر gem tester

توضیحات

 

دستگاه تشخیص گوهرهای رنگی جم تستر gem tester

اولین دستگاه رومیزی است که با استفاده از ویژگی‌­های گرمایی گوهرها، بیشتر گوهرهای رنگی را تخمین و الماس را تشخیص می‌دهد.

جم تستر (دستگاه تشخیص گوهرهای رنگی) پرزیدیوم تنها تستر حرارتی گوهرهای رنگی در صنعت است. این دستگاه روشی ساده و سریع را برای  تشخیص الماس و تفکیک گوهرهای رنگی رایج از یکدیگر، بر اساس قابلیت هدایت گرمایی آن‌ها فراهم کرده‌است. گوهرهای رنگی پوشش داده شده با رنگ  (بهسازی به روش Coating) را نیز می‌توان توسط این دستگاه آزمود.

جم تستر پرزیدیوم دارای نوک جمع­‌شونده است که فشار ثابت بین نوک پروب و گوهر را در حین آزمایش برای دستیابی به نتایج قابل اعتمادتر تضمین می­‌کند. دارای نازک‌ترین نوک پروب موجود در صنعت (6/ 0 میلی­متر) است که قابلیت آزمودن الماس‌هایی به وزن 0/02 قیراط را ایجاد می­‌کند.

 

 

04142263141

09148748606

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------