بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

آموزش اینترنتی زبان چینی

توضیحات

   راهی آسان برای کسانی که فرصت کافی برای حضور در کلاس را ندارند  .                
آموزش خط و مکالمه زبان چینی به صورت جلسات هفتگی و رفع اشکال روزانه بدون نیاز به پرداخت هزینه های بالا                           
یادگیری برای کسانی که کلاس های مختلف را امتحان کرده و نتیجه نگرفته اند 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------