بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

فروش بازی کامپیوتر ارزان

توضیحات

-دیتای بازیها روی هارد هر گیگ ۱۵۰
-دیتای بازیها روی هارد بالای 500 گیگ ۱۰۰
- بازی کامپیوتر فقط حلقه 1300-1500
-تحویل حضوری یا پستی به کل کشور
-جهت هماهنگی و @pcgamebuy و @mhp1992

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------