بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

ترجمه تخصصی متن و مقاله

توضیحات

ترجمه های متون دانشجویی و دانشگاهی

ترجمه های دقیق و تخصصی متون از فارسی به انگلیسی و برعکس

ترجمه های تخصصی متون و مقالات ازانگلیسی به فارسی

ترجمه و تایپ

ترجمه کتاب، متون بازرگانی و شرکتی و قرارداد

ترجمه های سریع با تضمین کیفیت و سریع ترین زمان تحویل

ارتباط با تلفن و تلگرام

شبانه روزی

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------