بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

نساج ثابت تهران فروش رنگ و مواد کمکی نساجی

توضیحات

 مشاوره و معرفی بهترین رنگ های نساجی گروه های دیسپرس مستقیم راکتیو اسیدی متال کمپلکس اکریلیک گوگردی خمی پیگمنت مواد تعاونی و ملزومات چاپ ......... www.nassajsabet.com

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------