پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند در منزل

توضیحات

پرستار سالمند در منزل و پرستار کودک در منزل

مرکز خدمات پرستاری ،پزشکی و مراقبتی در منزل آسیا سلامت  با سالها تجربه و با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان

 ارائه دهنده خدمات :

·         اعزام پرستار

·         پرستاری در منزل

·        پرستاری از کودک

·         پرستار کودک در منزل شما

·         پرستاری از سالمند

·        پرستاری از سالمند در منزل شما

·         مراقبت از سالمند در منزل

·         پرستاری و مراقبت از سالمندان آلزایمری-دیابتی-تصادفی-سکته مغزی وغیره

·         همچنین نگهداری از کودک و سالمند در منزل

·         جهت هر گونه مشاوره جهت درمان و پرستاری ومراقبت از سالمند و بیمار با ما تماس بگیرید : (شبانه روزی)

·         02634217404

·         09123617846

·         02632514307

·         09360995785

·         09360995723

·         سایت : http://www.asiaparastari.com

 

توضیحات

پرستار سالمند در منزل و پرستار کودک در منزل

مرکز خدمات پرستاری ،پزشکی و مراقبتی در منزل آسیا سلامت  با سالها تجربه و با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان

 ارائه دهنده خدمات :

·         اعزام پرستار

·         پرستاری در منزل

·        پرستاری از کودک

·         پرستار کودک در منزل شما

·         پرستاری از سالمند

·        پرستاری از سالمند در منزل شما

·         مراقبت از سالمند در منزل

·         پرستاری و مراقبت از سالمندان آلزایمری-دیابتی-تصادفی-سکته مغزی وغیره

·         همچنین نگهداری از کودک و سالمند در منزل

·         جهت هر گونه مشاوره جهت درمان و پرستاری ومراقبت از سالمند و بیمار با ما تماس بگیرید : (شبانه روزی)

·         02634217404

·         09123617846

·         02632514307

·         09360995785

·         09360995723

·         سایت : http://www.asiaparastari.com

 

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …