پرستار کودک در کرج

پرستار کودک در کرج

توضیحات

کرج چهارمین شهر پرجمعیت از شهرهای مهاجر پذیر در ایران به شمار می رود. مرکز پرستاری آسیا سلامت با مجوز رسمی از وزارت بهداشت با بهره مندی از خدمات مراقبین  و پرستاران مجرب و متعهد، آماده ارائه خدمات پرستاری از کودک در منزل به صورت روزانه شبانه، شبانه روزی و مقطعی می باشد.

بخش های دیگر خدمات رسانی در مرکز پرستاری آسیا سلامت عبارتند از:

پرستاری از کودک در کرج

نگهداری از کودک در کرج

اعزام پزشک در کرج

اعزام پرستار در کرج 

ویزیت پزشک در کرج

پرستاری از سالمند در کرج

جهت هر گونه مشاوره جهت درمان و پرستاری ومراقبت از سالمند و بیمار با ما تماس بگیرید : (شبانه روزی)

02634217404

09123617846

02632514307

سایت : http://www.asiaparastari.com

کرج - گوهردشت - بلوار مطهری - نبش خیابان صونا - آسیا سلامت

توضیحات

کرج چهارمین شهر پرجمعیت از شهرهای مهاجر پذیر در ایران به شمار می رود. مرکز پرستاری آسیا سلامت با مجوز رسمی از وزارت بهداشت با بهره مندی از خدمات مراقبین  و پرستاران مجرب و متعهد، آماده ارائه خدمات پرستاری از کودک در منزل به صورت روزانه شبانه، شبانه روزی و مقطعی می باشد.

بخش های دیگر خدمات رسانی در مرکز پرستاری آسیا سلامت عبارتند از:

پرستاری از کودک در کرج

نگهداری از کودک در کرج

اعزام پزشک در کرج

اعزام پرستار در کرج 

ویزیت پزشک در کرج

پرستاری از سالمند در کرج

جهت هر گونه مشاوره جهت درمان و پرستاری ومراقبت از سالمند و بیمار با ما تماس بگیرید : (شبانه روزی)

02634217404

09123617846

02632514307

سایت : http://www.asiaparastari.com

کرج - گوهردشت - بلوار مطهری - نبش خیابان صونا - آسیا سلامت

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …