بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

طراحی کاتالوگ

توضیحات

 ایده ها مصالح طرح های تبلیغاتی هستند.تحلیل و تلفیق ایده های موثر در طراحی تبلیغات بسیار اهمیت داشته و به عبارت دیگر ساختن ایده مهمتر از زیبایی طرح است. اما اگر چه وجود طرحی خوب و زیبا بسیار تاثیر گزار است. اما داشتن ایده های مناسب و بدیع تبلیغاتی ضروری است ، به کارگیری صحیح و خلاقانه ایده ها اساسی ترین بخش طراحی یک تبلیغ موثر است. ایده اصطلاحی است که در بحث های گوناگون زیاد به کار می رود و همین نکته ، اهمیت و نقش آنرا می نمایاند . همواره در طول تاریخ ، ایده ، نقش بسیار مهم یا شاید

 
اما داشتن ایده های مناسب و بدیع تبلیغاتی ضروری است ، به کارگیری صحیح و خلاقانه ایده ها اساسی ترین بخش طراحی یک تبلیغ موثر است.
 
ایده اصطلاحی است که در بحث های گوناگون زیاد به کار می رود و همین نکته ، اهمیت و نقش آنرا می نمایاند . همواره در طول تاریخ ، ایده ، نقش بسیار مهم یا شاید بتوان گفت مهمترین نقش را ایفا کرده است . اگر به اطراف نگاهی کنیم ، می بینیم که تمامی اشیاء زندگی ما در اصل بر اساس ایده هایی مشخص به وجود آمده اند .در هر حال نه تنها فرمهای طبیعی ، بلکه تمام پدیده هایی که در این جهان وجود دارند ، از قبیل یک ساختمان یا حتی یک داستان و یک شعر نیز ممکن است به کاتالیزورهایی برای پرورش ایده ای در ذهن تبدیل شوند . نکته ی مهم ، چگونگی استخراج ایده از مقولات شناخته شده است .
 
پیش بینی می شود که در آینده ای نزدیک ، عمده ترین فعالیت بشر ، تولید ایده خواهد بود و روباتها و کامپیوترها بقیه کارها را انجام می دهند . تولید ایده در حقیقت یکی از مهمترین فعالیت های مغز است که کامپیتوتر قادر به انجام آن نیست .
 
همانقدر که در تبلیغات، داشتن ایده مهم است، گذر از مرحلۀ ایده به طراحی نیز اهمیت دارد. ایده‌ها، مصالح طراحی هستند و فرمها تبلور فرآیند تولید، پالایش و تلفیق ایده‌های خرد و کلان، برای رسیدن به ساختاری منسجم، در طراحی، به معنی خاص آن، ساختن ایده مهمتر از خود طرح است.
 
بنا به آن چه گفته شد در می یابیم که بهتر است برای تبلیغ تجارت خود از یک ایده منحصر به فرد استفاده کنیم و توسط یک تیم طراح آنرا به طرح و سپس در تمامی عناصر تبلیغاتی خود از سایت تا کاتالوگ و بروشور گسترش دهیم.

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------