بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

گل بار کرج

توضیحات

  گل بار  کرج

متخصص ترین وبهترین باربری درکرج

گل بارکرج

با۳۰سال سابقه درخشان درکرج

حمل اثاثیه منزل

ومبلمان

حمل بار به تمام نقاط کشور

باکارگران ورزیده وماهر

بدون تعطیلی

گل بارمهرشهرراار۱۱۸بخواهید

۳۳۵۱۶۶۹۸

۳۳۵۵۴۱۱۸

۳۳۵۵۴۱۱۹

۰۹۱۲۶۶۵۰۸۰۳

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------