ساخت ماکت خود را به ما بسپارید

ساخت ماکت خود را به ما بسپارید

توضیحات

 ساخت "ماکت" خود را به ما بسپارید!

 
 ماکت سازی معماری، شهرسازی، را درچند حالت مختلف ساخت به شما ارائه می نمائیم:
 
حجمی: این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران فقط حجم کلی کانسبت و ترکیب احجام پروژه شما را نشان خواهد داد بدون جزئیات کانسبت می باشد.
 
تمام جزئیات کانسبت: این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران الاوه بر حجم کلی کانسبت، جزئیات ( در، پنجره، مصالح متفاوت و...) کلی را هم در بر می گیرد ونشان داده خواهد شد.
 
کل پروژه با تمام جزئیات: منظور از این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران الاوه بر چیزهای که در بالا ذکر شده ساختن لندایسکیپ و حجم مورد نظرهم در سایت قرار خواهد گرفت.
 
 
کلیه سفارش ها ظرف مدت نیم تا 12 ساعت از طریق پیامرسان پاسخ داده می شوند.
 
ارسال سفارش به پیامرسان: 09212394018
@OjDanesh
OjDaanesh@gmail.com
 
تماس: 02188263128
موسسه پروژه سرای اوج دانش

توضیحات

 ساخت "ماکت" خود را به ما بسپارید!

 
 ماکت سازی معماری، شهرسازی، را درچند حالت مختلف ساخت به شما ارائه می نمائیم:
 
حجمی: این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران فقط حجم کلی کانسبت و ترکیب احجام پروژه شما را نشان خواهد داد بدون جزئیات کانسبت می باشد.
 
تمام جزئیات کانسبت: این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران الاوه بر حجم کلی کانسبت، جزئیات ( در، پنجره، مصالح متفاوت و...) کلی را هم در بر می گیرد ونشان داده خواهد شد.
 
کل پروژه با تمام جزئیات: منظور از این نوع ماکت سازی معماری، شهرسازی و عمران الاوه بر چیزهای که در بالا ذکر شده ساختن لندایسکیپ و حجم مورد نظرهم در سایت قرار خواهد گرفت.
 
 
کلیه سفارش ها ظرف مدت نیم تا 12 ساعت از طریق پیامرسان پاسخ داده می شوند.
 
ارسال سفارش به پیامرسان: 09212394018
@OjDanesh
OjDaanesh@gmail.com
 
تماس: 02188263128
موسسه پروژه سرای اوج دانش