بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

مشاور حقوقی در اصفهان

توضیحات

ارائه مشاوره و قبول وکالت در کلیه زمینه های حقوقی وکیفری من جمله امور اراضی، دعاوی خانواده، اسناد تجاری ( چک، سفته، برات)، مواد مخدر ؛ قاچاق کالا و ارز، مصادره اموال، دعاوی گمرکی، دعاوی بانکی، رهنی و ضمانتنامه های بانکی، دعاوی وقف و...

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------