بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

مشاورقانون کاروبیمه(کارشناس اداری ومنابع انسانی)

توضیحات

رزومه و توانمندی در وبلاگ موجود است . مشاوره بصورت تلفنی ، ایمیل و فکس . تنظیم انواع قرارداد،لایحه مربوط به رابطه کارگر و کارفرما در اداره کار و تامین اجتماعی . طراحی و پیاده سازی فرم های مربوط به روابط کارگر و کارفرما عضو سابق هیات تشخیص ادره کار مشهد

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------