بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

مکمل تقویتی پرورش قارچ(دکمه ای - صدفی )

توضیحات

محلول تقویت کننده قارچ تولید شده با تکنولوژی نانو جهت پرورش انواع قارچ های دکمه ای و صدفی قابل استفاده می باشد

ویژگیها:

1- رشد یکنواخت قارچ ها از لحاظ شکل ظاهری و وزن

2- افزایش عدد پروتئین قارچ (ارزش افزوده غذائی وطعم قارچ )

3- سفید شدن رنگ قارچ

4-افزایش راندمان تولید (کیلو گرم بر متر مربع  سطح زیر کشت )

5-کاهش زمان بین فلشها

6- افزایش زمان انبارداری بعد از برداشت

زمان مصرف :  از ابتدای دوره تا موقع برادشت محصول (ده نوبت ) ویا هر مقطع زمانی دوره پرورش وبین فلشها

مقدار مصرف :  یک لیتر محلول کنسانتره برای 1000 متر مربع سطح زیر کشت

بسته بندی :  ظروف یک لیتر

دارای تائیدیه از وزارت جهاد کشاورزی ، موسسه تحقیقات آب وخاک و اداره کل صنایع می باشد .
Www.NanoSpadan.ir

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------