بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

فروش يورو در مقابل دريافت بانک گارانتي ارزي (BG)

توضیحات

فروش يورو در مقابل دريافت بانک گارانتي ارزي (BG) در مبالغ سنگين فقط از
بانک هاي برتر و رتبه يک دنيا (پرايم ).همچنين مبادله ارز ( exchange) خارج از ايران فقط از طريق سيستم بانکي. لطفا اگر کار واقعي و بي واسطه بود از طرف شما بعد تماس بگيريد چون ما واسطه نيستيم بلکه صاحب سرمايه هستيم.
کلمات کلیدی

دیسکانت BG

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------