بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

بیمه کارآفرین نمایندگی مرتضی صداقت

توضیحات

مشاوره رایگان انواع بیمه نامه ها

صدور انواع بیمه نامه های:اتومبیل{بدنه و ثالث}

عمر و سرمایه گذاری{با خرید یک بیمه عمر یک بیمه عمر رایگان دریافت کنید}5% تخفیف بیمه نامه های عمر برای همه دوستانی که از این آگهی تماس بگیرند.

حوادث{انفرادی-خانوادگی و گروهی}

مسئولیت

مهندسی

باربری

و غیره......

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------