بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

کپسول آتش نشانی,اعلام حریق,اطفای حریق,آیروسل

توضیحات

ایمنی و حفاظتی تهران

 

فروش انواع کپسولهای آتش نشانی پودر و گاز

 

فروش انواع کپسولهای آتش نشانی گازی

 

فروش انواع کپسولهای آتش نشانی آب و گاز

 

فروش انواع کپسولهای آتش نشانی بیورسال

 

طراحی و نصب و راه اندازی انواع سیستمهای اعلام حریق

 

آدرس پذیر و متعارف ( کانورشنال )

 

طراحی و نصب انواع سیستمهای اطفای حریق

 

طراحی و نصب سیستم اطفای حریق آیروسل

 

انواع کپسولهای یادگار- باران - اطلس – بایاسیلندر- روناک -

 

ایران نجات - نسیم - آذر سیلندر- خزر سیلندر- پیشرو- شعله سیلندر-

 

- زرین – چینی-

CO2

فروش سیستمهای اعلام حریق استاندارد جی ای تی – سی تک – آپولو –

 

آریاک – بی آر تی – ماتریکس – اف اس اکسپورت – زتا – ام اس کو –

 

پروتکت – یونیپاس –

 

فروش سیستمهای اطفای حریق آیرسل – پاک پایرو – پایروژن – آیروسل مگ

 

اطفای حریق اسپلینکلر آب –

 

شارژ و سرویس و نگهداری انواع کپسولهای آتش نشانی

 

شارژ و سرویس کپسولهای آتش نشانی در محیط کارخانجات

 

فروش انواع پمپهای آتش نشانی جهت ساختمانهای مسکونی و کارخانجات

 

فروش انواع تجهیزات انفرادی – کلاه ایمنی – لباس کار – کفش ایمنی –

 

دستکش ایمنی – عینک ایمنی – ماسک صورت ایمنی – گوشی صداگیر

 


کلمات کلیدی

کپسولهای آتش نشانی پودر و گاز

کپسولهای آتش نشانی گازی

کپسولهای آتش نشانی آب و گاز

کپسولهای آتش نشانی بیورسال

طراحی و نصب و راه اندازی

انواع سیستمهای اعلام حریق

آدرس پذیر و متعارف ( کانورشنال )

طراحی و نصب انواع سیستمهای اطفای حریق

طراحی و نصب سیستم اطفای حریق آیروسل

انواع کپسولهای یادگار

باران

اطلس

بایاسیلندر

روناک

ایران نجات

نسیم

آذر سیلندر

خزر سیلندر

پیشرو

شعله سیلندر

زرین

چینی

CO2

فروش سیستمهای اعلام حریق استاندارد جی ای تی

سی تک

آپولو

آریاک

بی آر تی

ماتریکس

اف اس اکسپورت

زتا

ام اس کو

پروتکت

یونیپاس

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------