بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

روان کننده بتن روان کننده ممتاز بتن پرشیکا

توضیحات

روان کننده ممتاز بتن پرشیکا                             

    Plasticizer      P-1110

 تعريف:

* اين ماده روان کننده وکاهنده ‌آب، مناسب بتن‌‌ريزيهاي ‌حجيم و با محدوده وسيعي از مقادير مصـرف است.

 موارد مصرف:

* سطوح نمايان بتن مهم باشد. 

* شرايط بتن ريزي مشکل باشد.

* کيفيت شن و ماسه پايين باشد. 

* مسافت بتن ريزي زياد باشد.

فوايد:

* بر زمان گيرش تاثيري ندارد.

* بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند.

* کاهش آب بدون کاستن از کارايي بتن و افزايش مقاومت اوليه و نهايي

مشخصات فني :

* رنگ: قهوه اي تیره

* نوع : ليگنو سولفونات اصلاح شده 

* pH  : 6/5 ± 1  

* وزن مخصوص: 02/0  ± 18/1 کيلوگرم بر ليتر

* شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم نور آفتاب و انجماد نگهداري شود.

کاربرد:

* ميزان مصرف: 2/0 تا 5/0 درصـد وزن سيمـان مصرفي‌. در مواقـع عادي2/0درصد و در مواقعي که به عملکرد بهتـر نيـاز باشـد تا 5/0 درصد استفاده مي شود. 

* طريقه اختلاط: اين ماده را مي توان با آب مصرفي مخلوط و سپس به مصالح افزود.

                               ( بـا پــــرشیــــــــکا ایــــــمن بســـــازیــد )

دفتر مرکزی : 3- 02833453940            02833681000                  09121816584         09191844769               
 

www.pooyanfaraz.ir

 

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------