بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

ويلا

توضیحات

ملك مورد نظر320مترمي باشد-آب- برق -گاز -تلفن-داراي 90ساخت -آلاچيق-پاركينگ ماشين--كوچه 8متري

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------