مشاوره دیجیتال مارکتینگ دکتر علی ناصرحجتی

مشاوره دیجیتال مارکتینگ دکتر علی ناصرحجتی

توضیحات

ارائه و اجرای پکیج‌ های متنوع مشاوره‌ شخصی سازی شده برای مدیران و صاحبین کسب و کارها

در جهت ورود، رشد و گسترش فضای کاری در دنیای دیجیتال، بهبود فرایندهای بازاریابی دیجیتالی و افزایش فروش ارائه و اجرای پکیج های متنوع مشاوره شخصی سازی شده در جهت برندسازی دیجیتال، برگزاری کمپین‌ ها، تدوین استراتژی برای توسعه برند در کسب و کارها و مدیریت برند

توضیحات

ارائه و اجرای پکیج‌ های متنوع مشاوره‌ شخصی سازی شده برای مدیران و صاحبین کسب و کارها

در جهت ورود، رشد و گسترش فضای کاری در دنیای دیجیتال، بهبود فرایندهای بازاریابی دیجیتالی و افزایش فروش ارائه و اجرای پکیج های متنوع مشاوره شخصی سازی شده در جهت برندسازی دیجیتال، برگزاری کمپین‌ ها، تدوین استراتژی برای توسعه برند در کسب و کارها و مدیریت برند

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …