تعمیرصندلی اداری گردان چرخ دار جک دار پمپ داردرمحل

تعمیرصندلی اداری گردان چرخ دار جک دار پمپ داردرمحل

توضیحات

باسلام تعمیرات صندلی های اداری مدیریتی کارمندی وکارشناسی تعویض قطعات صندلی جک چرخ مکانیزم پایه پشتی دسته وغیره انجام میگردد✅

تعویض قطعات صندلی اداری
جک استار بلوس ✅
چرخ پی وی سی ژله ایی✅
مکانیزم اتوبوسی دوزمانه قفل دار✅
دسته پدنرم و خشک✅
پایه فلزی وپلاستیکی✅
با بهتیرین کیفیت وقیمت مناسب انجام میگردد✅
اخذ قرار داد با شرکتهای دولتی، خصوصی
بیمارستانها، اژانسهای هواپیمایی وسایر ارگانها انجام میگردد✅
پاتریس،🪑 با سه شعبه معتبر و فعال در استان تهران شهریار وکرج اماده ارائه خدمات میباشد✅

توضیحات

باسلام تعمیرات صندلی های اداری مدیریتی کارمندی وکارشناسی تعویض قطعات صندلی جک چرخ مکانیزم پایه پشتی دسته وغیره انجام میگردد✅

تعویض قطعات صندلی اداری
جک استار بلوس ✅
چرخ پی وی سی ژله ایی✅
مکانیزم اتوبوسی دوزمانه قفل دار✅
دسته پدنرم و خشک✅
پایه فلزی وپلاستیکی✅
با بهتیرین کیفیت وقیمت مناسب انجام میگردد✅
اخذ قرار داد با شرکتهای دولتی، خصوصی
بیمارستانها، اژانسهای هواپیمایی وسایر ارگانها انجام میگردد✅
پاتریس،🪑 با سه شعبه معتبر و فعال در استان تهران شهریار وکرج اماده ارائه خدمات میباشد✅