بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

توليد کننده انواع ميزهاي اداري (درخشان)

توضیحات

ساخت انواع ميز هاي اداري :

ميز هاي مديريت

ميزهاي کنفرانس

ميز هاي کارمندي

ميزهاي منشي

کانتر منشي

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------