بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

مواد مکمل غذای دام سبک و سنگین نانو (پرورش ارگانیک

توضیحات

مواد مکمل دام سبک (گوسفند، بز شیری، پرواری) با تکنولوژی نانو

مواد مکمل دام سنگین (گاو شیری، گوساله پرواری) با تکنولوژی نانو

 

*افزایش شیر و چربی شیر

*بالا بردن ضریب تبدیل خوراک به گوشت

*کاهش بار میکروبی شیر

 

کد مکمل خوراک دام شماره و تاریخ مجوز صنایع: 91/12/23 - 1533512317

نتایج آزمایش و تحقیقات علوم دام و طیور کشور استان گلستان(گرگان)

شماره 4634/283/1 تاریخ 87/5/8

نتایج آزمایش و تحقیقات علوم دام و طیور کشور کرج

شماره 89/1290 تاریخ 89/10/21

 

Www.NanoSpadan.ir

09131175828

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------