بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

منشی

توضیحات

 به یک منشی خانم باحقوق اداره کار باروابط عمومی بالا نیاز دارم 09186107712

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------