بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

استخدام بازاریاب

توضیحات

استخدام بازاریاب در استان کرمان

جهت هماهنگی به سایت kerman-ads.ir
مراجعه نمایند و از قسمت ثبت نام بازاریاب اطلاعات خود را ثبت نمائید... تا با ان ها تماس گرفته شود ...ضمنا جهت پر کردن فرمها و آموزش با شما تماس گرفته میشود

ثبت نام از قسمت بازاریاب
09140965976

ایمیل:makharazmi@yahoo.com

09398434217

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------