بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

ثبت شرکت ، نام وعلائم واخذ رتبه بندی عروج ایرانیان

توضیحات

 شرکت عروج ايرانيان دلير

از سال 1388 تاکنون در زمينه هاي ثبت شرکت ، ثبت انواع تغييرات شرکت ، ثبت شرکت تعاوني وموسسات

 ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس ،ثبت نام وعلائم تجاري ، ثبت کالا ، ثبت تمديد و افزايش کالا نام وعلائم تجاري

ثبت نقل انتقال نام وعلائم تجاري ، ثبت نام وعلائم تجاري بين المللي ، اخذ گواهي ايزو

گواهي CE - گواهي GMP، اخذ جواز تاسيس وپروانه بهره برداري از سازمان جهاد کشاورزي و صنعت معدن

اخذ پروانه استاندارد ملي کالا، اخذ پروانه بهداشت وآرم سيب ، اخذ کد اقتصادي ومفاصاحساب از دارائي

 اخذ رتبه بندي پيمانکاري ، خريدو فروش نام وعلائم تجاري آماده ، خريد وفروش شرکت آماده رتبه پيمانکاري

 توانسته در شمالغرب کشور فعاليت گسترده وچشمگيري فعاليت نمائيد .

وضمنا يکي از بزرگترين شرکت ارائه دهنده خدمات اداري وثبتي در شمالغرب کشوراست .

حال آمادگي خودرا جهت فعاليت را  در تمامي شهرها واستانهاي کشور اعلام مي نمايئم. 

 

 

 

کلمات کلیدی :

اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ کارت پیمانکاری

ثبت اختراع

ثبت برند

ثبت شرکت

ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در کرج

خرید برند

رتبه بندی

رتبه بندی شرکت

مشاوره ثبت اختراع

مشاوره ثبت برند

واگذاری شرکت

کد اقتصادی

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------