بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

ساخت و تعمیر سردخانه

توضیحات

ساخت و تعمیر سرد خانه ثابت و متحرک وتونل انجماد و چیلر با 25 سال سابقه مفید

 ساخت و تعمیر سردخانه ثابت -ساخت وتعمیر سرخانه متحرک - تونل انجماد-چیلر - سردخانه های فریونی - سرد خانه های امونیاکی

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------