بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

خریدوفروش جک سقفی دست دوم/جک صلیبی دست دوم/جک صلیب

توضیحات

بتن سازه خریدار و فروشنده انواع جک ساختمانی در هر تعداد و هر شهری
جک سقفی کارکرده/جک ساختمانی /جک صلیبدار کارکرده/جک سقفی دست دوم
/جک صلیبدار دست دوم/جک صلیبی کارکرده/ جک صلیبی دست دوم
/شمع فلزی/خرید جک سقفی/فروش جک سقفی/قالب فلزی بتن کارکرده/قالب فلزی بتن دست دوم
/لوله داربست/داربست مثلثی

 

 

کلمات کلیدی

جک سقفی کارکرده

جک سقفی دست دوم

جک صلیبی کارکرده

جک صلیبی دست دوم

جک صلیبدار کارکرده

جک صلیبدار دست دوم

جک تی شکل

جک صلیبدار

اجاره جک صلیبی

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------