بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

فروش مواد اولیه داروهای ترکیبی(جالینوسی)

توضیحات

فروش انواع مواد شیمیایی


ماینوکسیدیل


کلیندا مایسین


پرسپته بلان


رزورسینول


اریترومایسین


پروژسترون


اسید سالسیلیک


دیترانول


استرادیول


ریوانل


گوگرد


پودوفیلین


اسیدلاکتیک


اکسید تیتان


اکسید روی


ترتینوئین(رتینA)


کولودیون


اوره


اسرین


ایزوپروپیل الکل


پروپیلن گلیکول


گلیسیرین


آزالئیک اسید


آلومینیم کلراید


آمونیم لاکتات


بتامتازون


هیدروکینون


بنزیل پراکساید


بوریک اسید


بیسموت


اتیل استات


اسانس برگاموت


پودر تالک


استات روی


تارتاریک اسید


اسپیرولاکتون


تری پتاسیم سیترات


تری سدیم سیترات


تری کلرو استیک اسید


تیمول


تیوسولفات سدیم


دالاسین


دکسپانتنول


دگزامتازون


ائوزین


کوجیک اسید


ایکتیول


سدیم بنزوات


سدیم کلراید


سدیم لاکتات


سولفات روی


سولفات مس


سولفات منیزیم


سیتریک اسید


فرمالین


فناستراید(پروپرشیا)


فنل


گلی گولیگ اسید


آربوتیین


کالامین


اب مقطر


متابی سولفیت سدیم


مترونیدازول


نیترات پلوکاربین


وازلین


ویتامین E


ویتامینA


ویتامینB12


ویتامینC


ویولت دوژانسیون


هیپوسولفیت سدیم


بنزوئیک اسید


یدور پتاسیم


پتاسیم کلراید


اتیل الکل


پابا


پارافین


استون


الکل


سولفاستامید


کل تار(قطران)


کلاتریمازول


کلاژن


کلرامفنیکل


اتانول


گلوتارآلدئید


گلوکز


الاستین


لاکتوز


لیدوکایین


مانتول


ماندلیک اسید


موم بیزواکس


فولیک اسید


استیک اسید


کامفر


کائولن


کتاکنازول


کلد کرم(کرم پایه)


آلفا هیدروکسی اسید

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------