بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

شرکت خودرومن(علیزاده)

توضیحات

 

شرکت خودرومن(علیزاده)

40درصد پیش پرداخت

تحویل فوری

سندکارت پلاک بنام

اقساط 4تا24ماه

02632727208

02632711199

02632704036

09126610983

کرج-مهرویلابلواردانش اموزروبروی دادسرای ناحیه 4نمایشگاه تخت جمشید(علیزاده)

تلگرام:khodroman@

اینستا:khodroman

وب سایت:www.khodroma.com

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------